Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9057
Title: Tâm lý học tội phạm. Tập 2
Authors: Samenow, Stanton E
Keywords: Tội phạm;Tâm lí học
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học Kinh tế Quốc dân
Abstract: Nghiên cứu tư duy tội phạm và cung cấp những bằng chứng xác đáng dựa trên việc phỏng vấn các tội phạm nhằm khẳng định sự tồn tại thực sự của "tính cách tội phạm", đồng thời bác bỏ những giải thích cho rằng hành vi phạm tội là nạn nhân của những tác động do các yếu tố bên ngoài như hoàn cảnh, môi trường và bệnh tinh thần. Để từ đó, có thể nhận diện tội phạm và đưa ra những giải pháp hợp lý, nhân ái, hiệu quả.
Description: 325tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9057
ISBN: 9786049469657
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39. Tam ly hoc toi pham 2.pdf8.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.