Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9052
Title: Xiếc : Tiểu phẩm báo chí
Keywords: Báo chí;Vấn đề xã hội;Bài viết;Tiểu phẩm
Issue Date: 2021
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Cuốn sách gồm hơn 100 bài viết về những biểu hiện mới của một số người có tài "làm xiếc" đánh bóng tên tuổi, nói dối, làm láo báo cáo hay, "kinh doanh danh hiệu, giải thưởng" để mưu cầu đại vị, lợi lộc; rồi " căn bệnh cuối nhiệm kỳ" phân tích tình trạng vơ vét, lợi dụng của những kẻ cơ hội khi sắp nghị việc. Những "biểu hiện", những "căn bệnh" được hà báo Hữu Thọ chỉ ra từ thời điểm ấy, đến nay vẫn được coi là "những căn bệnh nan y" mà toàn Đảng, toàn dân ta đã, đang và sẽ tiếp tục chung sức đồng lòng chiến thắng để làm trong sạch xã hội.
Description: 275tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9052
ISBN: 9786045767221
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34. Xiec.pdf4.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.