Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9051
Title: Đối thoại
Keywords: Đối thoại;Nhà báo;Việt Nam;Vấn đề xã hội
Issue Date: 2021
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Cuốn sách bao gồm 29 chuyên đề diễn tả sâu sắc quan điểm, thái độ, chính kiến của tác giả về các vấn đề thời sự nóng hổi, đồng thời giới thiệu một số phong cách tác nghiệp của các nhà báo khi tiến hành các cuộc phỏng vấn, trao đổi ý kiến với những người có trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp.
Description: 341tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9051
ISBN: 9786045767139
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33. Doi thoai.pdf5.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.