Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9049
Title: Giao tiếp không chỉ bằng ngôn từ : Kỹ năng đàm phán hiệu quả trong kinh doanh
Authors: Portner, Jutta
Keywords: Kĩ năng;Giao tiếp;Kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học kinh tế quốc dân
Abstract: Cung cấp kiến thức về bản chất và các nguyên tắc căn bản của đàm phán hợp tác và đàm phán cạnh tranh, cải thiện được hành vi đàm phán của cá nhân; đối phó với các đối tác khó khăn, sự vụ bất công một cách chuyên nghiệp.
Description: 353tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9049
ISBN: 9786049465680
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31. Giao tiep khong chi bang ngon tu.pdf5.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.