Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9040
Title: Chủ quyền quốc gia trong quá trình hội nhập của liên minh châu Âu
Other Titles: Sách chuyên khảo
Authors: Đặng, Minh Đức
Keywords: Liên minh châu Âu;Chủ quyền quốc gia;Sách chuyên khảo;Hội nhập khu vực
Issue Date: 2019
Publisher: Khoa học xã hội
Abstract: Trình bày một số vấn đề chung về chủ quyền quốc gia; thực trạng chia sẻ chủ quyền quốc gia của các nước thành viên với Liên minh Châu Âu và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Description: 361tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9040
ISBN: 9786049566752
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22. Chu quyen quoc gia trong qua trinh.pdf8.88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.