Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9029
Title: Tâm lý học ứng dụng: Thuật đọc tâm trí để nuôi dưỡng mối quan hệ và rèn luyện trí tuệ xúc cảm
Authors: King, Patrick
Keywords: Cảm xúc;Tâm lí học;Minh Trang
Issue Date: 2021
Publisher: Lao động
Abstract: Cung cấp các chiến thuật đã được khoa học chứng minh để giúp chúng ta trở nên dễ mến một cách chân thành, xây dựng nên những mối quan hệ tốt đẹp và sâu sắc, đồng thời mở ra những cơ hội quý giá để hiện thực hoá các mục tiêu trong cuộc sống
Description: 234tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9029
ISBN: 9786043256376
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9. Tam ly hoc ung dung.pdf5.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.