Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9027
Title: Giáo trình lịch sử Việt Nam. Tập 8, Từ 1975 đến nay
Authors: Trần, Bá Đệ
Keywords: Giáo trình;Việt Nam;Lịch sử hiện đại
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Giới thiệu lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay trải qua các thời kì từ sau kháng chiến chống Mỹ tới thời kì đổi mới đất nước kèm theo các câu hỏi và bài tập, hướng dẫn học.
Description: 214tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9027
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
62. Giao trinh lich su Viet Nam tap VIII.pdf8.36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.