Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9003
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNghiêm, Sỹ Liêm-
dc.contributor.authorHoàng, Thị Kim Phượng-
dc.date.accessioned2022-03-10T14:28:56Z-
dc.date.available2022-03-10T14:28:56Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9003-
dc.description60tr.vi
dc.description.abstractKhóa luận hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nông thôn, nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, gia đình và vai trò của gia đình trong xây dựng nông thôn mới; Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới tại huyện Đoan Hùng trong thời gian qua; Đề xuất được một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy hơn nữa vai trò của gia đình trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đoan Hùng hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectXây dựngvi
dc.subjectNông thôn mớivi
dc.subjectGia đìnhvi
dc.subjectPhú Thọvi
dc.titlePhát huy vai trò của gia đình trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ hiện nayvi
dc.typeGraduation papervi
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Thi Kim Phuong.pdf685.28 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.