DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Sách tham khảo : [1428]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Ứng dụng SPSS for Windows để xử lý và phân tích dữ kiện nghiên cứu
     ThS. Võ Văn Huy (Khoa học và kỹ thuật, 217tr., 1997)

 DSpace Sổ tay biên tập sách giáo dục
     (Giáo dục Việt Nam, 295tr., 2011)

 DSpace Sáng tạo văn học nghệ thuật và quyền tác giả ở Việt Nam
     TS. Vũ Mạnh Chu (Chính trị quốc gia, 385tr., 2005)

 DSpace Quản lý thị trường sách ở Việt Nam từ 1993 đến nay
     Đỗ Thị quyên (Đại học Quốc gia Hà Nội, 255tr., 2010)

 DSpace Một số vấn đề cấp thiết trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nông thôn nước ta hiện nay
     PGS.TS. Nguyễn Chí Dũng (Chính trị quốc gia,337tr., 2010)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com