DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Sách tham khảo : [899]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace BÁO CHÍ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
     Phạm, Thị Thanh Tịnh (H.: Lao động - Xã hội.- 395 tr.; 24 cm, 2017)

 DSpace BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI
     Dương, Xuân Sơn (H. : Văn hoá thông tin. - 237 tr ; 19cm, 1996)

 DSpace BÁO CHÍ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN - TẬP 2
     Hà, Minh Đức (chủ biên) (H. : Giáo dục.- 184tr ; 21cm, 1996)

 DSpace BÁO CHÍ LƯƠNG TÂM
     Đỗ, Đình Tấn (Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ.- 294tr. ; 21cm, 2016)

 DSpace ẢNH TIN
     Vũ, Huyền Nga (Thông tin và truyền thông.- 205tr. ; 21cm, 2016)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com