DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Sách tham khảo : [845]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII
     (H. : Chính trị Quốc gia. - 447tr. ; 19cm, 2016)

 DSpace VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII
     (H.: Sự Thật.- 173 tr.; 19 cm, 1991)

 DSpace VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX
     (H. : Chính trị Quốc gia . - 352tr ; 19cm, 2001)

 DSpace KỸ NĂNG SÁNG TẠO CÁC THỂ LOẠI ẢNH, THỜI SỰ, TÀI LIỆU
     NGUYỄN, TIẾN MÃO (H.: Văn hóa - Thông tin.- 209 tr.; 21 cm, 2010)

 DSpace XÃ HỘI HỌC NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÓM TUỔI - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN
     PHẠM, HƯƠNG TRÀ (CHỦ BIÊN) (H.: Lao động - Xã hội.- 239 tr.; 21 cm, 2016)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com