Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8999
Title: Chương trình phát thanh Sóng trẻ, phát sóng ngày 26/2/2018 trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chủ đề: “Nhận thức của người trẻ về vấn nạn bạo hành trẻ em”
Other Titles: Báo cáo các tác phẩm tốt nghiệp
Authors: Lê, Thùy An
Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng
Keywords: Báo cáo các tác phẩm tốt nghiệp;Chương trình phát thanh;Sóng trẻ;Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;Bạo lực;Trẻ em
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nội dung bàn về bạo hành trẻ em; Thực trạng một bộ phận đang bạo hành trẻ em và đối tượng bạo hành trẻ em, mức độ,phạm vi, hình ức bạo hành; Nguyên nhân vì sao vấn nạn này ngày càng nguy hiểm, mức độ, phạm vi lớn hơn; Hậu quả vấn nạn bạo hành trẻ em lên trẻ em, tương lai và toàn xã hội; Biện pháp để giảm bớt, đẩy lùi bạo hành, đưa những kẻ bạo hành ra trước pháp luật để lấy lại tuổi thơ cho con trẻ; Thông điệp gửi tới các bạn trẻ hôm nay để cùng chung tay hành động đẩy lùi nạn bạo hành trẻ em, mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất, an toàn nhất.
Description: 84tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8999
Appears in Collections:BCTN chuyên ngành Phát thanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thuy An.pdf1.62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.