Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8997
Title: Chương trình phát thanh Sóng trẻ, phát sóng ngày 23/04/2018 trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chủ đề: "Thủ lĩnh trong giới trẻ"
Other Titles: Báo cáo các tác phẩm tốt nghiệp
Authors: Hoàng, Văn Tuân
Advisor: Vũ, Thúy Bình
Keywords: Báo cáo tác phẩm tốt nghiệp;Chương trình phát thanh;Sóng trẻ;Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;Thủ lĩnh;Giới trẻ
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nội dung tập trung nêu rõ vai trò của thủ lĩnh trong giới trẻ hiện nay như thế nào; chỉ ra lý do khiến giới trẻ cần phấn đấu ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học và ngay từ thời thời điểm hiện tại; vai trò của giới trẻ trong xã hội phát triển và hội nhập như hiện nay. Đồng thời, đưa ra một số đề yếu tố mà người trẻ cần phấn đấu để trở thành những người thủ lĩnh đứng đầu trong các tổ chức, các cơ quan. Qua đây, chương trình sẽ lan truyền cảm hứng cho giới trẻ mong muốn cống hiến cho xã hội.
Description: 105tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8997
Appears in Collections:BCTN chuyên ngành Phát thanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Van Tuan.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.