Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8996
Title: Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng hiện nay
Authors: Vũ, Thị Thanh Lịch
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Sinh hoạt chi bộ;Đảng bộ xã;Hòa An;Cao Bằng
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng hiện nay khóa luận đề xuất một số phương hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Dân Chủ hiện nay.
Description: 71tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8996
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Thi Thanh Lich - XDĐ.pdf611.1 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.