Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8994
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Anh Đào-
dc.contributor.authorNguyễn, Hải Đăng-
dc.date.accessioned2022-02-25T02:00:17Z-
dc.date.available2022-02-25T02:00:17Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8994-
dc.description69tr.vi
dc.description.abstractKhóa luận làm rõ một số vấn đề lý luận về sự lãnh đạo của quận ủy đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Khảo sát, đánh giá thực trạng, chỉ ra nguyên nhân của ưu điểm, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Quận ủy Hà Đông, thành phố Hà Nội đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo hiện nay; Đề xuất những phương hướng và giải pháp có tính khả thi, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Quận ủy Hà Đông, thành phố Hà Nội đối với giáo dục và đào tạo hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Học viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLưu chiểuvi
dc.subjectQuận ủyvi
dc.subjectHà Đôngvi
dc.subjectHà Nộivi
dc.subjectLãnh đạovi
dc.subjectGiáo dụcvi
dc.subjectĐào tạovi
dc.titleQuận ủy Hà Đông, thành phố Hà Nội lãnh đạo giáo dục và đào tạo hiện nayvi
dc.typeGraduation papervi
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Hai Dang - XDĐ.pdf852.78 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.