Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8986
Title: Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
Authors: Lại, Thế Luyện
Keywords: Thuyết trình;Kĩ năng
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Thời đại
Abstract: Trình bày tổng quan về thuyết trình. Bí quyết để diễn thuyết thành công từ khâu chuẩn bị nội dung bài thuyết trình, chuẩn bị tâm lí đến cách thiết kế trang chiếu, cách sử dụng các phương tiện hỗ trợ, ngôn ngữ cử chỉ trong thuyết trình, phong cách diễn đạt xác định những điểm chính để chuyển tải nội dung...
Description: 112tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8986
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
173. Ky nang thuyet trinh hieu qua.pdf11.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.