Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/892
Title: Về báo chí
Authors: Hồ Chí Minh
Keywords: Báo chí
Issue Date: 2004
Publisher: Chính trị quốc gia
Citation: In lần thứ 2, có bổ sung
Abstract: Cuốn sách tuyển chọn và giới thiệu các bài nói, bài viết về vấn đề báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động của Người. Cuốn sách không chỉ có ích đối với nhà báo, các cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí, mà còn giúp cho bạn đọc có thêm tư liệu học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí trong giai đoạn mới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/892
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.Về báo chí.pdf31.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.