Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8912
Title: 11 bí quyết giao tiếp để thành công
Authors: Lederman, M.T.
Keywords: Giao tiếp;Bí quyết thành công
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Lao động - Xã hội
Abstract: Hướng dẫn cách thức để mở đầu một cuộc trò chuyện và duy trì nó, biến những người quen biết thành bạn bè, điều chỉnh phong cách cá nhân cho phù hợp với cá tính đa dạng của mọi người và lưu lại hình ảnh của bạn trong tâm trí đối phương chỉ sau lần gặp đầu tiên
Description: 283tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8912
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
170. 11 bi quyet giao tiep de thanh cong.pdf82.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.