Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8897
Title: Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 2)
Other Titles: Giáo trình đại học
Authors: Trần, Thị Vinh
Lê, Văn Anh
Keywords: Lịch sử hiện đại;Thế giới
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Tìm hiểu quan hệ quốc tế từ 1918 đến nay và chiến tranh thế giới thứ 2 (1939-1945). Lịch sử các nước Châu Á, Châu Phi, và Mỹ La Tinh từ 1918 đến nay. Việt Nam và Đông Nam Á trong xu thế hợp tác và hội nhập khu vực.
Description: 428tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8897
ISBN: 9786045428108
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
93. Lich su the gioi hien dai Q.2.pdf30.76 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.