Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8875
Title: Các thể ký báo chí
Keywords: Báo chí;Kí sự;Thể loại
Issue Date: 2001
Publisher: Văn hóa - Thông tin
Abstract: Đây là công trình nghiên cứu các lý thuyết thể loại báo chí, tập trung vào nhóm các thể loại thuộc Ký báo chí như Phóng sự, Ghi nhanh, Ký chân dung, Ký chính luận, Nhật ký phóng viên, Sổ tay phóng viên và Thư phóng viên.
Description: 373tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8875
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75. Cac the ky bao chi.pdf10.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.