Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8860
Title: Tin tức kiến tạo
Other Titles: Vực dậy nền truyền thông và dân chủ với tư duy báo chí của tương lai
Authors: Haagerup, Ulrik
Keywords: Báo chí;Đan Mạch;Phương tiện truyền thông
Issue Date: 2021
Publisher: Nxb.Trẻ
Abstract: Giới thiệu cơ chế hoạt động của hệ thống truyền thông - tin tức toàn cầu đương thời, quá trình thay đổi thành công trong mô hình sản xuất tin tức tại Tập toàn Phát thanh Truyền hình Đan Mạch; khai phá cách thay đổi những tập quán tin tức cũ, đưa ra những hướng dẫn thực hành cụ thể vực dậy nền truyền thông và dân chủ với tư duy báo chí của tương lai
Description: 182tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8860
ISBN: 9786041183698
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60. Tin tuc kien tao.pdf6.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.