Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/886
Title: 100 câu hỏi về cách viết báo
Authors: Đức, Dũng
Keywords: Báo chí;Nhà báo;Nghề báo;Sách hỏi đáp
Issue Date: 2004
Publisher: Lý luận chính trị
Abstract: Dưới dạng những câu hỏi và trả lời ngắn gọn, có ví dụ cụ thể, sinh động, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc tiếp cận được nghiệp vụ viết báo, hiểu rõ đặc trưng các thể loại báo chí. Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp cho bạn đọc phần lý luận chung về báo chí; phương pháp để phân biệt một số thể loại báo chí và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/886
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.100 câu hỏi về cách viết báo.pdf25.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.