Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8854
Title: Chạm để "mở" kinh tế di động
Other Titles: Tap: Unlocking the mobile economy
Authors: Ghose, Anindya
Keywords: Kinh tế di động;Thương mại điện tử
Issue Date: 2019
Publisher: Nxb.Trẻ
Abstract: Phân tích động lực hình thành nên hành vi của người tiêu dùng, tầm ảnh hưởng thật sự của điện thoại di động đối với người mua sắm, những động lực về kinh tế và cơ hội mà nó mang lại cho doanh nghiệp, đưa ra những quan điểm cho tương lai về sự tích hợp giữa thiết bị di động với các thiết bị thông minh khác sẽ đem đến hiệu ứng đột phá cho doanh nghiệp
Description: 423tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8854
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54. Cham de mo nen kinh te.pdf11.54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.