DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >

Văn học : [127]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Tổng thống Mỹ - Những bài diễn văn nổi tiếng
     (Thế giới, 447tr., 2015)

 DSpace Sổ tay truyện ngắn
     Vương Trí Nhàn (Hội nhà văn, 199tr., 1998)

 DSpace Lý luận và văn học
     Lê Ngọc Trà (Nxb. Trẻ, 211tr., 2005)

 DSpace Cuộc đời tôi. một trăm giờ với fidel castro (hồi ký fidel castro)
     Fidel, Castro (2008)

 DSpace Chuông nguyện hồn ai
     Ernest, Hemingway (2005)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com