Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8792
Title: Quảng cáo sáng tạo
Other Titles: Những hình mẫu quảng cáo thành công nhất thế giới
Authors: Pricken, Mario
Keywords: Quảng cáo;Bí quyết thành công
Issue Date: 2018
Publisher: Hồng Đức
Abstract: Cuốn sách gồm 5 phần: Phần 1: Nhóm lý tưởng: Khung sáng tạo; Phần 2: Danh mục khởi động: Tìm ra những ý tưởng truyền đạt thông điệp hiệu quả; Phần 3: Quảng cáo ấn tượng: Hãy sử dụng sự hóm hỉnh và hài hước; Phần 4: Những kỹ thuật sáng tạo cổ điển; Phần 5: Sức tưởng tưởng: Bộ phim trong tâm trí bạn.
Description: 256tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8792
ISBN: 9786048932251
Appears in Collections:Quan hệ công chúng và quảng cáo chuyên nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18. Quảng cáo sáng tạo.pdf141.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.