Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8788
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Minh Thảo-
dc.date.accessioned2022-01-05T03:42:57Z-
dc.date.available2022-01-05T03:42:57Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8788-
dc.description179tr.vi
dc.description.abstractNội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; Phần 2: Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; Phần 3: Mấy quan điểm quân sự cơ bản của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherQuân đội nhân dânvi
dc.relation.ispartofMuavi
dc.subjectNghệ thuật quân sựvi
dc.subjectKháng chiến chống Mĩvi
dc.subjectBảo vệ Tổ quốcvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectTư tưởng Hồ Chí Minhvi
dc.titleNghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và bảo vệ Tổ quốcvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - góc nhìn về chiến tranh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
61. Nghe thuat quan su Việt Nam.pdf6.78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.