Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8785
Title: Hình thức của các nhà nước đương đại
Authors: Nguyễn, Đăng Dung
Keywords: Nhà nước đương đại;Hình thức
Issue Date: 2004
Publisher: Hà Nội: Thế giới
Abstract: Hình thức nhà nước là một trong những vấn đề rất quan trọng của hiện tượng nhà nước, thể hiện mối tương quan giữa các thế lực cầm quyền lực nhà nước với nhau và giữa các thế lực cầm quyền với nhân dân tại thời điểm thông qua hiến pháp. Nhà nước có thể mang các hình thức khác nhau tùy theo các cách thức tổ chức. Việc phân tích, phân loại nhằm mục đích hiểu biết một cách toàn diện về một nhà nước, cũng như các loại nhà nước khác nhau đòi hỏi phải sử dụng nhiều lăng kính khác nhau, nhiều tiêu chí khác nhau. Cuốn sách Hình thức của các nhà nước đương đại của PGS.TS. Nguyễn Đăng Dung cung cấp các khái niệm, các đặc điểm của các loại hình thức tổ chức quyền lực nhà nước, chủ yếu là chính thể cùng những cách thức thực hiện của chúng trên thực tế. Nội dung cuốn sách gồm bảy chương: Chương 1- Những vấn đề chung về hình thức nhà nước Chương 2- Hình thức cấu trúc lãnh thổ Chương 3- Hình thức chính thể của nhà nước tư bản Chương 4- Sự biến dạng của các chính thể Chương 5- Nhà nước pháp quyền - từ một học thuyết dần trở thành một hình thức nhà nước Chương 6- Hình thức chính thể của các nhà nước xã hội chủ nghĩa Chương 7- Hình thức nhà nước Việt Nam
Description: 498 tr. ; 20.5 cm.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8785
Appears in Collections:Quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70. Hinh thuc cua cac nha nuoc duong dai.pdf12.76 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.