Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/878
Title: Tác phẩm chính luận báo chí (Sách chuyên khảo)
Authors: Trần, Thế Phiệt
Keywords: Báo chí;Chính luận;Tác phẩm
Issue Date: 2014
Publisher: Chính trị quốc gia - Sự thật
Abstract: Cuốn sách giải quyết một cách căn bản những hiểu biết về loại thể tác phẩm chính luận báo chí trên cơ sở tiếp thu những thành tựu trong và ngoài nước về lý luận cũng như thực tiễn được cập nhật cho đến thời điểm năm 2014. Những vấn đề đó lại được chứng minh, luận giải trên cơ sở thực tiễn báo chí Việt Nam với các loại hình: báo in, báo hình, báo mạng điện tử. Hàng trăm tác phẩm báo chí của hàng chục tờ báo ở nước ta được đưa vào cuốn sách để khảo cứu giúp người đọc thấy rõ tác động to lớn của loại thể tác phẩm này đối với đời sống xã hội đương đại. Cuốn sách cũng làm rõ sự phong phú, đa dạng của các thể loại như: xã luận, bình luận, đàm luận, chuyên luận, phiếm luận trên các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ta hiện nay. Bên cạnh đó, cuốn sách còn phân tích, gợi mở những đặc điểm sáng tạo các thể loại tác phẩm đó cho những ai muốn bước vào con đường sáng tạo của mình để một ngày nào đó có thể trở thành một nhà báo thực thụ. Đối với bạn đọc muốn tìm hiểu về báo chí, cuốn sách cũng sẽ là một tài liệu bổ ích để thỏa mãn phần nào nhu cầu hiểu biết của mình về lĩnh vực báo chí và cả về hiểu biết xã hội được phản ánh qua các tác phẩm mà tác giả cuốn sách đã tuyển chọn.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/878
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.45.Tac pham chinh luan bao chi.pdf46.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.