Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8768
Title: 22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu: cách duy nhất để vượt trội và xây dựng một thương hiệu thực sự
Authors: Ries, Al
Ries, Laura
Keywords: Thương hiệu;Xây dựng;Qui luật
Issue Date: 2013
Publisher: Hà Nội: Lao động - Xã hội
Abstract: Cuốn sách “22 Quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu” đem đến cho người đọc những câu trả lời về quá trình xây dựng thương hiệu với những ví dụ minh họa về các thương hiệu thành công nhất trên thế giới như olex, Volvo và Heineken. Cuốn sách cũng cung cấp cho người đọc cơ hội để tiếp cận kinh nghiệm và bí quyết xây dựng thương hiệu của những chuyên gia Marketing nổi tiếng thế giới như Al và Laura Ries. Cách duy nhất để vượt trội trong thương trường ngày nay là phải xây dựng sản phẩm hay dịch vụ của mình thành một thương hiệu - một thương hiệu thực sự. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho độc giả những hướng dẫn chi tiết từng bước để làm việc đó. 22 Quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu là cuốn sách Marketing cần thiết nhất cho mọi doanh nghiệp và những người quan tâm, tất cả những ai mong muốn xây dựng nên một thương hiệu thống trị trong dòng sản phẩm, một thương hiệu có tầm cỡ thế giới. Nội dung cuốn sách cụ thể: 22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu bao gồm: 1. Quy luật mở rộng thương hiệu; 2. Quy luật hướng tâm; 3. Quy luật quảng bá; 4. Quy luật quảng cáo; 5. Quy luật từ khóa; 6. Quy luật tín nhiệm; 7. Quy luật chất lượng; 8. Quy luật dòng sản phẩm; 9. Quy luật tên hiệu; 10. Quy luật các thương hiệu mở rộng; 11. Quy luật phường hội; 12. Quy luật tên chung; 13. Quy luật công ty; 14. Quy luật các thương hiệu phụ; 15. Quy luật các thương hiệu chị em; 16. Quy luật kiểu dáng; 17. Quy luật màu sắc; 18. Quy luật biên giới; 19. Quy luật đồng bộ; 20. Quy luật thay đổi; 21. Quy luật “sinh lão bệnh tử”; 22. Quy luật đặc thù. Ngoài ra cuốn sách cũng cung cấp 11 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu trên Internet: 1. Quy luật chỉ một (hoặc cái này hoặc cái kia); 2. Quy luật tương tác; 3. Quy luật tên thông dụng; 4. Quy luật tên riêng; 5. Quy luật đơn nhất; 6. Quy luật quảng cáo trên Internet; 7. Quy luật chủ nghĩa toàn cầu; 8. Quy luật thời gian; 9. Quy luật phù phiếm; 10. Quy luật của sự chia tách; 11. Quy luật biến đổi
Description: 347 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8768
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
69. 22 quy luat bat bien trong.pdf66.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.