Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8756
Title: Những bí quyết căn bản để thành công trong PR
Authors: Henslowe, Philip
Keywords: Quan hệ công chúng;Bí quyết
Issue Date: 2012
Publisher: Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ
Abstract: Những bí quyết căn bản để thành công trong PR” của tác giả Philip Henslowe là cuốn sách cung cấp cho độc giả những kiến thức căn bản nhất về các hoạt động PR. Cuốn sách sẽ trang bị cho độc giả cái nhìn chung nhất về PR, đồng thời, cung cấp một nền tảng cơ bản nhất các hướng dẫn, các kỹ năng, các hoạch định cụ thể cho hoạt động này tại Doanh nghiệp. “Những bí quyết căn bản để thành công trong PR” của tác giả Philip Henslowe là cuốn sách cung cấp cho độc giả những kiến thức căn bản nhất về các hoạt động PR. Cuốn sách sẽ trang bị cho độc giả cái nhìn chung nhất về PR, đồng thời, cung cấp một nền tảng cơ bản nhất các hướng dẫn, các kỹ năng, các hoạch định cụ thể cho hoạt động này tại Doanh nghiệp. Thông qua nội dung cuốn sách, tác giả đã giới thiệu đến độc giả những khái niệm tổng quát về các hoạt động PR, và đưa ra những hướng dẫn hữu ích khác. Bên cạnh đó, tác giả còn đề cập đến bộ khung pháp lý và đạo đức trong mối quan hệ với các đối tác có liên quan như: nhà cung cấp, thợ chụp ảnh, nhà in, nhân viên đồ họa và giới truyền thông (gồm cả những nhà làm phim). Trong đó, tác giả mô tả cụ thể cách thức tổ chức triển lãm, lễ trưng bày, lễ đón tiếp các quan chức chính phủ, hoàng gia. Kỹ năng soạn thảo các văn bản thương mại, cách viết lời quảng cáo, thông cáo báo chí… cũng được tác giả đưa ra cùng với những hướng dẫn hữu ích.
Description: 221 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8756
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55. Nhung bi quyet can ban.pdf55.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.