Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8751
Title: “Xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ tại Việt Nam hiện nay” (Khảo sát hai cơ quan báo chí: Báo VnExpress và Báo Nghệ An)
Authors: Phan, Thị Cúc
Advisor: Trương, Thị Hoài Trâm
Keywords: Xây dựng;Tòa soạn;Việt Nam
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết và thực tiễn, khóa luận tập trung khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng mô hình TSHT tại Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, chỉ ra những cơ hội, thách thức đối với việc xây dựng TSHT tại nước ta. Dựa trên việc đánh giá mô hình, quy trình sản xuất tin bài, việc quản lý tòa soạn, quản lý nhân lực… khóa luận chỉ ra nguyên nhân, đề xuất phương pháp, kiến nghị cụ thể nhằm xây dựng mô hình TSHT tốt hơn ở Việt Nam hiện nay.
Description: 197tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8751
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Báo in

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Thi Cuc - Bao chi.pdf3.58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.