Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8749
Title: Thực trạng tin tức về bảo tồn động vật hoang dã trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay” (Khảo sát báo điện tử Vietnamplus, Tài nguyên&Môi trường, Tuổi trẻ online từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2020)
Authors: Ngô, Thị Bích Hà
Advisor: Đinh, Hồng Anh
Keywords: Tin tức;Bảo tồn;Động vật hoang dã;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu thực trạng thông tin về bảo tồn động vật hoang dã trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay. Phân tích thành công và hạn chế từ đó đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đưa tin về bảo tồn động vật hoang dã trên báo mạng điện tử.
Description: 167tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8749
Appears in Collections:Khóa luận TN Ngành Báo chí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo Thi Bich Ha.pdf3.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.