Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8741
Title: Tâm lí học đám đông : Cùng tâm lí học đám đông và phân tích cái tôi của Sigmund Freud
Authors: Le Bon, Gustave
Keywords: Tâm lí học;Tâm lí học đám đông
Issue Date: 2019
Publisher: H. : Tri thức
Abstract: Gustave Le Bon (1841 - 1931) là nhà tâm lí học xã hội nổi tiếng người Pháp với lí thuyết về đám đông và được thể hiện trong tác phẩm Tâm lí học đám đông, cuốn sách nổi tiếng nhất về “cơ chế vận hành của những đám đông”. Những đám đông được tổ chức luôn có một vai trò đáng kể trong đời sống các dân tộc, nhưng vai trò ấy chưa bao giờ quan trọng như ngày hôm nay. Hành động vô thức của những đám đông thay thế cho hoạt động có ý thức của các cá nhân là một trong những đặc điểm chính của thời hiện đại. Tâm lí đám đông và phân tích cái tôi của Sigmund Freud, nhà phân tâm học vĩ đại thế kỷ XX, người đã thừa nhận ảnh hưởng của Le Bon trong học thuyết về đám đông, đã phân tích các yếu tố tâm lý đám đông theo lý thuyết của Gustave Le Bon. Những điểm mà ông đồng tình và những điểm mà ông cảm thấy chưa được đề cập đến. Cùng với đó là những quan điểm khác trong nghiên cứu về tâm lý đám đông của những nhà xã hội học khác như Mc Dougall. Nội dung cuốn sách bao gồm: 1. Tâm lí học đám đông: Quyển I: Tâm hồn những đám đông; Quyển II: Ý kiến và niềm tin của đám đông; Quyển III: Phân loại và mô tả các loại đám đông khác nhau. 2. Tâm lí đám đông và phân tích cái tôi
Description: Tái bản lần thứ 12.- 439 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8741
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26. Tam ly hoc dam dong.pdf8.62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.