Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8726
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Thế Cường-
dc.contributor.authorPhan, Thị Thu Hoài-
dc.date.accessioned2021-09-12T11:38:21Z-
dc.date.available2021-09-12T11:38:21Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8726-
dc.description162tr.vi
dc.description.abstractTác phẩm thực tập – website Vì Môi Trường được xây dựng giống như một trang báo mạng điện tử với quy mô nhỏ. Trang web là nơi thể hiện sự quan tâm đến các tin tức, hoạt động bảo vệ môi trường, các sự kiện liên quan đến vấn đề môi trường. Bên cạnh đó, trang web cũng là một diễn đàn thể hiện sự quan tâm đến các vấn đề về môi trường – biến đổi khí hậu. Việc thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác về các sự kiện, nhân vật, góc nhìn xung quanh vấn đề môi trường là nơi bản thân người thực hiện tác phẩm mong muốn.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectTác phẩm tốt nghiệpvi
dc.subjectXây dựngvi
dc.subjectThông tin điện tửvi
dc.subjectVì môi trườngvi
dc.subjectBáo mạng điện tửvi
dc.titleXây dựng trang thông tin điện tử "vì môi trường"vi
dc.typeGraduation papervi
Appears in Collections:BCTN chuyên ngành Báo mạng điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Thi Thu Hoai - BCTN.pdf6.84 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.