Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8726
Title: Xây dựng trang thông tin điện tử "vì môi trường"
Authors: Phan, Thị Thu Hoài
Advisor: Vũ, Thế Cường
Keywords: Tác phẩm tốt nghiệp;Xây dựng;Thông tin điện tử;Vì môi trường;Báo mạng điện tử
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Tác phẩm thực tập – website Vì Môi Trường được xây dựng giống như một trang báo mạng điện tử với quy mô nhỏ. Trang web là nơi thể hiện sự quan tâm đến các tin tức, hoạt động bảo vệ môi trường, các sự kiện liên quan đến vấn đề môi trường. Bên cạnh đó, trang web cũng là một diễn đàn thể hiện sự quan tâm đến các vấn đề về môi trường – biến đổi khí hậu. Việc thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác về các sự kiện, nhân vật, góc nhìn xung quanh vấn đề môi trường là nơi bản thân người thực hiện tác phẩm mong muốn.
Description: 162tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8726
Appears in Collections:BCTN chuyên ngành Báo mạng điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Thi Thu Hoai - BCTN.pdf6.84 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.