Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8725
Title: Chương trình Phát thanh Sóng Trẻ, phát sóng ngày 07/03/2021 trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chủ đề: "Bình đẳng giới xét từ quyền tự chủ tình dục của phái nữ"
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng
Keywords: Chương trình Phát thanh;Sóng Trẻ;Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;Bình đẳng giới;Quyền tự chủ;Tình dục;Nữ
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Chương trình được thực hiện nhằm giúp giới trẻ hiểu hơn về quyền của phái nữ xét từ phương diện tự chủ tình dục. Hiểu bản chất, trước khi xét đến quyền tự chủ tình dục, chúng ta cần thực sự đạt được quyền cơ thể.
Description: 55tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8725
Appears in Collections:BCTN chuyên ngành Phát thanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Ngoc Trang - BCTN.pdf683.21 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.