Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8724
Title: Chương trình Phát thanh Sóng Trẻ, phát sóng ngày 04/04/2021 trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chủ đề "Giới trẻ và lựa chọn lối sống mới - Từ phố về quê"
Authors: Đoàn, Thảo Ngân
Advisor: Nguyễn, Thị Thu
Keywords: Chương trình Phát thanh;Sóng Trẻ;Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;Tác phẩm tốt nghiệp;Giới trẻ;Lựa chọn;Sống mới
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Phản ánh được thực trạng khi giới trẻ lựa chọn lối sống từ phố về quê. Những khó khăn, thuận lợi đối với xã hội, môi trường và cả bản thân người trẻ. Nêu bật lối sống "từ phố về quê" có vai trò, ý nghĩa và ảnh hưởng như thế nào đối với việc hình thành một lối sống tích cực và bền vững cho người trẻ.
Description: 83tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8724
Appears in Collections:BCTN chuyên ngành Phát thanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doan Thao Ngan-BCTN.pdf3.63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.