Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8687
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Đăng Bộ-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Quang-
dc.date.accessioned2021-09-10T09:22:11Z-
dc.date.available2021-09-10T09:22:11Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8687-
dc.description231trvi
dc.description.abstractSách chuyên khảo “Tư tưởng bảo vệ tổ quốc từ xa trong lịch sử dân tộc Việt Nam” do hai tác giả đồng chủ biên là Đại tá, PGS.TS Trần Đăng Bộ và Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Quang, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật phát hành năm 2019. Cuốn sách được cấu trúc thành 03 chương với dung lượng 231 trang. Trong chương 1 của cuốn sách, các tác giả khái quát đặc điểm quốc gia - dân tộc Việt Nam từ khi hình thành đến năm 1930. Thời điểm khởi đầu là khi dân tộc Việt Nam thành lập nhà nước đầu tiên với quốc hiệu Văn Lang vào khoảng năm 2879 trước Công nguyên do các Vua Hùng trị vì và khi đó nền văn minh lúa nước của người Việt cổ đã phát triển. Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu chuyên sâu và toàn diện, một số đặc điểm quốc gia - dân tộc Việt Nam. Trong chương 2 của cuốn sách, các tác giả khái quát nội dung tư tưởng bảo vệ tổ quốc từ xa trong lịch sử dân tộc đến năm 1930. Trong chương cuối cùng của cuốn sách, trên cơ sở phân tích các nội dung tư tưởng bảo vệ Tổ quốc từ xa trong lịch sử dân tộc Việt Nam, các tác giả đã rút ra những giá trị và bài học kinh nghiệm.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHà Nội : Chính trị quốc gia Sự thậtvi
dc.subjectLịch sửvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectBảo vệ Tổ quốcvi
dc.subjectTư tưởngvi
dc.titleTư tưởng bảo vệ Tổ quốc từ xa trong lịch sử dân tộc Việt Nam : Sách chuyên khảovi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - góc nhìn về chiến tranh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
62. Tu tuong bao ve To quoc.pdf5.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.