Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8681
Title: Xây dựng xã hội học tập: Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội: Sách tham khảo
Authors: Stiglitz, Joseph E.
Issue Date: 2018
Publisher: Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật
Abstract: Cuốn sách do tác giả Joseph E. Stiglitz. Ông là Giáo sư Kinh tế học tại Đại học Columbia. Ông từng là Phó Chủ tịch Thường trực và Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Chính phủ Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Clinton. Ông đạt giải thưởng Nobel về Kinh tế năm 2001.Cuốn sách làm sáng tỏ quan điểm cho rằng xây dựng một xã hội học tập đòi hỏi chính phủ phải ban hành được những chính sách có chất lượng trên các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, sở hữu trí tuệ và các lĩnh vực quan trọng khác. Luận điểm chính của cuốn sách - rằng mọi chính sách đều ảnh hưởng tới học tập - có ý nghĩa quan trọng đối với những chính phủ còn chưa quan tâm đến những cách thức đổi mới mà họ có thể vận dụng để thúc đẩy nền kinh tế của đất nước tiến lên phía trước.Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Phần thứ nhất gồm 8 chương nêu bật tầm quan trọng của việc học tập, về cách các doanh nghiệp học tập và phát minh, về cấu trúc thị trường - nơi các doanh nghiệp đang hoạt động tác động như thế nào đến khả năng học tập và sáng tạo của doanh nghiệp, và kết thúc với đánh giá phúc lợi và trạng thái ổn định của toàn bộ nền kinh tế. Phần thứ hai gồm 6 chương bàn về các giải pháp cho một xã hội học tập. Các tác giả đưa ra các chính sách ở nhiều lĩnh vực để xây dựng thành công một xã hội học tập năng động từ các chính sách phát triển ngành, chính sách về tài chính, chính sách vĩ mô cho đến các chính sách về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển đổi xã hội.
Description: Xuất bản lần thứ 2.- 555tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8681
Appears in Collections:Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42. Xay dung xa hoi hoc tap.pdf14.41 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.