Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8674
Title: Hồ sơ mật lầu năm góc và hồi ức về chiến tranh Việt Nam
Other Titles: Sách tham khảo
Authors: Ellsberg, Daniel
Keywords: Hồ sơ mật;Lầu năm góc;Hoa Kỳ;Nhà Trắng
Issue Date: 2018
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Cuốn sách cho ta có cái nhìn đầy đủ hơn với những góc khuất của cuộc chiến tranh mà người Mỹ tiến hành ở Việt Nam. Tác giả đã dựng lại bức tranh sống động về đời sống nước Mỹ kể từ năm 1964, động thái (gồm cả trung thực và dối trá) của các hoạt động tại Nhà Trắng và những con người trong đó, sự thiệt hại, mức độ tàn bạo và xu thế thất bại không tránh khỏi của Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
Description: 685tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8674
Appears in Collections:Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - góc nhìn về chiến tranh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37. Ho so mat lau nam goc.pdf20.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.