Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8666
Title: Những điều kì diệu về tâm lí con người
Authors: Lê, Thị Bừng
Nguyễn, Thị Vân Hương
Keywords: Tâm lí;Con người
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Đại học Sư phạm
Abstract: Tâm lí con người rất đa dạng, phong phú, rất kì diệu song cũng vô cùng bí ẩn và phức tạp. Mỗi hiện tượng tâm lí ở con người là một sự kì diệu. Chính sự kì diệu đó thể hiện vai trò, chức năng của vỏ não, của hệ thần kinh, các giác quan của con người. Nó nói lên tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo, sự hoàn hảo của tâm lí con người. Tất cả những biểu hiện kì diệu của tâm lí con người đều được quy định từ cuộc sống và hoạt động của con người. Trong quá trình học tập, giao tiếp và lao động, con người nhận thức thế giới xung quanh, thể lực và trí lực được tôi luyện, năng lực và năng khiếu được phát triển… Đó chính là cơ sở, là điều kiện vững chắc làm cho tâm lí con người trở nên kì diệu. Trong cuốn sách Những điều kì diệu về tâm lí con người, các tác giả Lê Thị Bừng và Nguyễn Thị Vân Hương sưu tầm, hệ thống những nghiên cứu của nhiều tác giả trong và ngoài nước đã đăng tải trên các sách, báo, tạp chí và dẫn chứng cụ thể hóa các hiện tượng tâm lí người giúp cho các độc giả hiểu rõ hơn sức mạnh tâm lí của con người. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần I - Những vấn đề chung Phần II - Hoạt động nhận thức Phần III - Các thuộc tính tâm lí cá nhân
Description: In lần thứ 3.- 332tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8666
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30. Nhung dieu ky dieu ve tam ly con nguoi.pdf11.6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.