Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8663
Title: Khai tâm về phân tâm học
Authors: Christine, Jean-Noël
Keywords: Phân tâm học;Phân tích tâm lí
Issue Date: 2018
Publisher: Hà Nội : Tri thức
Abstract: Khi người ta đề cập đến phân tâm học mà không thực sự biết về nó, thông thường người ta hay nói đến hai khái niệm vô thức và tính dục. Đây là hai điểm cốt lõi nhưng phân tâm học rộng hơn thế rất nhiều, phân tâm học là một lí thuyết bao quát về sự vận hành tâm trí của con người trên phương diện xúc cảm. Cuốn “Khai tâm về phân tâm học” của Jean-Noël Christine cung cấp cho bạn đọc những kiến thức nền tảng, cốt lõi về phân tâm học. Cuốn sách phác họa nên một bức tranh đầy đủ nhất về bộ máy tâm trí, những sức mạnh khuấy đảo trong bộ máy ấy, những cấp tâm trí khác nhau đang cận kề nhau, sự hình thành và tổ chức của bộ máy, “khai phá” và làm xuất hiện các khớp nối giữa các khái niệm khác nhau trong phân tâm học. Nội dung cuốn sách gồm 9 phần: I - Bộ máy tâm trí, một “cỗ máy” phức hợp II - Bộ máy tâm trí, một “cỗ máy” để quản lí các xung đột III - Bộ máy tâm trí, một “cỗ máy” quản lí và điều chỉnh năng lượng IV - Bộ máy tâm trí và sự tổ chức của nó V - Bộ máy tâm trí, các giả tưởng và người khác VI - Tâm trí và tính dục VII - Bộ máy tâm trí, một “cỗ máy” để ham muốn VIII - Sự hình thành bộ máy tâm trí IX - Tâm bệnh học
Description: Tái bản lần thứ 1.- 384tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8663
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27. Khai tam ve phan tam hoc.pdf12.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.