Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8662
Title: Các học thuyết tâm lý nhân cách
Authors: Nguyễn, Thơ Sinh
Keywords: Tâm lí học;Nhân cách;Học thuyết
Issue Date: 2020
Publisher: H. : Lao động
Abstract: Có lẽ, khoa học nghiên cứu về nhân cách và hành vi của con người là nghiên cứu thú vị nhất được thực hiện từ trước đến nay. Tại sao con người lại cư xử như thế? Tại sao lại buồn chán, giận dữ, vui sướng hoặc lo âu? Những chuẩn mực về hành vi được thiết lập như thế nào và chúng thay đổi ra sao? Những kiểu hành vi kỳ quái được con người phát triển như thế nào và làm sao để xử lý chúng một cách hiệu quả? Tâm lý nhân cách là một môn khoa học hấp dẫn, sẽ cung cấp các câu trả lời cho toàn bộ những vấn đề trên, và trong đó có một số vấn đề chúng ta sẽ được đáp ứng sớm hơn mong đợi. Kiến thức của chúng ta về việc hình thành và phát triển nhân cách phần lớn dựa trên những học thuyết nhân cách trọng yếu, cũng như các công trình nghiên cứu đã được thực hiện nhằm mục đích kiểm tra và mở rộng những học thuyết đó. Thông qua hệ thống học thuyết - kể từ khi những quan điểm của Freud lần đầu tiên được công bố - chúng ta sẽ hiểu được nhiều hơn về nhân cách và hành vi con người. Các học thuyết tâm lý nhân cách của Nguyễn Thơ Sinh tổng hợp các học thuyết tâm lý nhân cách một cách đơn giản và dễ hiểu, mang tính liệt kê chứ không chuyên sâu như các sách nghiên cứu kinh điển, thích hợp với những bạn bắt đầu làm quen với tâm lý học, giúp nắm được những nét cơ bản của tâm lý học nhân cách.
Description: 574tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8662
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25. Cac hoc thuyet tam ly nhan cach.pdf16.97 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.