Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8661
Title: Phân tâm học nhập môn
Authors: Freud, Sigmund
Keywords: Phân tâm học;Tâm lí học
Issue Date: 2020
Publisher: H. : Văn học
Abstract: Trong tất cả các ngành khoa học, người ta thường thừa nhận tâm lý học là một môn khoa học bí hiểm và tối tăm nhất, và khó có thể chứng minh bằng khoa học hơn bất cứ bộ môn nào khác vì nó nghiên cứu về một hiện tượng tự nhiên bí mật nhất, đó là cuộc sống tâm lý của con người. Dựa trên những thành tựu nghiên cứu sâu rộng của mình, Sigmund Freud đã đặt nền móng cho sự hình thành lý thuyết phân tâm học, một trong những lý thuyết có ảnh hưởng hết sức to lớn đến tâm lý học hiện đại. Cuốn sách “Phân tâm học nhập môn” của Sigmund Freud là một dẫn nhập về phân tâm học, một học thuyết gây nhiều tranh cãi ngay từ thời điểm ra đời, cuốn sách tập hợp 28 bài giảng của Freud, bao gồm những tri thức và cách tiếp cận căn bản của phân tâm học xung quanh các vấn đề vô thức, những giấc mơ, và các trạng thái bệnh lý thần kinh của con người. Qua công trình này, Freud củng cố và xác lập một phương pháp độc đáo trong nghiên cứu và trị liệu bệnh loạn thần kinh mà ông sáng tạo nên: trị bệnh thông qua thăm dò cõi vô thức của con người. Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Phần 1: Những hành vi sai lạc Phần 2: Giấc mơ Phần 3: Thuyết tổng quát về các chứng bệnh thần kinh
Description: 403tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8661
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24. Phan tam hoc nhap mon.pdf12.46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.