Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8654
Title: Tổ chức tòa soạn đa phương tiện
Keywords: Tỏa soạn;Đa phương tiện;Tổ chức
Issue Date: 2009
Publisher: Hà Nội: Ban quản lý dự án "Đào tạo nâng cao Báo chí Việt Nam"; Viện đào tạo nâng cao báo chí Fojo Kalmar Thụy Điển
Abstract: Cuốn sách chia sẻ những ý tưởng và các phương pháp tổ chức và quản lý tòa soạn của các tổng biên tập, các nhà quản lý, biên tập viên và phóng viên của các tòa báo lớn về các loại hình báo chí: báo in, báo mạng, báo phát thanh và truyền hình ở Thụy Điển. Cuốn sách giới thiệu các góc nhìn đa dạng về những cơ hội, thách thức và cách làm thế nào để phát triển trong một thế giới truyền thông đang thay đổi nhanh chóng.
Description: 88 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8654
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17. To chuc toa soan da phuong tien.pdf42.99 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.