Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8650
Title: Cẩm nang đạo đức báo chí
Authors: Tạ, Ngọc Tấn
Đinh, Thị Thúy Hằng
Keywords: Đạo đức;Báo chí;Cẩm nang
Issue Date: 2012
Publisher: Hà Nội: Hội Nhà báo Việt Nam
Abstract: Làm báo là một nghề rất dễ nổi tiếng, nhưng cũng gian nan. Làm báo còn là một nghề có trách nhiệm rất nặng nề đối với xã hội, đối với con người, đối với cá nhân trong cộng đồng. Cuốn sách giúp cho những nhà làm báo một chỗ dựa tin cậy, một sự hướng dẫn khách quan trong việc cân nhắc để xử lý đúng đắn các tình huống có liên quan đến vấn đề đạo đức trong hoạt động báo chí. Nội dung cuốn sách gồm 04 chương. Chương 1: Nhận thức chung về đạo đức báo chí. Chương này cung cấp những khái niệm về đạo đức, đạo đức báo chí, những cơ sở của đạo đức báo chí. Chương 2 - Đạo đức báo chí với các lĩnh vực đời sống. Chương này đề cập đến ý nghĩa đạo đức của hoạt động báo chí như về Chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng an ninh... Chương 3: Nhà báo và các quan hệ nghề nghiệp. Chưởng này đề câp đến nhà báo và nghề nghiệp làm báo, nhà báo với nguồn tin, nhà báo với các mối quan hệ xã hội, nhà báo với nhân vật, nhà báo với công chúng, ... Chương 4: Những điều cần ghi nhớ cho các nhà báo. Giới thiệu quy tắc nghề nghiệp làm báo, tuyên ngôn các quy tắc đạo đức nhà báo của Liên đoàn Nhà báo quốc tế, Bộ quy tắc hướng dẫn cho nhân viên tòa soạn
Description: 128 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8650
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13. Cam nang dao duc bao chi.pdf6.95 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.