Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8638
Title: Giáo trình kỹ thuật và thể loại báo in
Keywords: Báo in;Kĩ thuật;Thực hành;Giáo trình
Issue Date: 2007
Publisher: Hà Nội: Hội Nhà báo Việt Nam
Abstract: Cuốn Giáo trình kỹ thuật và thể loại báo in tập trung vào các thể loại thực địa như phỏng vấn, chân dung và phóng sự được xây dựng trên tài liệu của giảng viên Đại học báo chí Lille - Cộng hòa Pháp.biên soạn. Cuốn sách gồm 02 phần: Phần 1 - Công cụ và ký thuật cơ bản. Phần này tác giả đưa ra sự lựa chọn của độc giả khi tiếp nhận sự kiện, thông tin hàng ngày; Các cấp độ đọc của độc giả, những yếu tố nào gây chú ý cho độc giả; góc độ xử lý thông tin của độc giả ... để từ đó người làm báo có thể làm cách nào để thu hút sự chú ý của độc giả Ngoài ra, trong phần này tác giả cũng chỉ ra một dữ kiện cơ bản làm cho bài báo thành công đó là Thông điệp chính. Để độc giả hiểu ngay bạn đang muốn nói gì thì trước khi viết bạn phải làm Dàn ý Mở đầu, và kết bài, Sapô, Viết tít, viết Tít xen, vấn đề Hình ảnh và chú thích cũng là những kỹ thuật rất cần thiết khi viết báo Phần 2 - Các thể loại báo in, trong phần này cuốn sách chỉ ra những thể loại báo in mang tính thông tin thuần túyl Phỏng vấn, Phóng sự, chân dung. Cuốn sách cũng đưa ra các ví dụ minh họa và một số hình ảnh các chương trình đào tạo kỹ thuật và thể loại báo in.
Description: 119 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8638
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7. Giao trinh thuc hanh ky thuat.pdf8.81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.