Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8611
Title: Nghề thuyết phục : Chuyện đời - chuyện nghề của bậc thầy PR
Authors: Burson, Harold
Keywords: Quan hệ công chúng và Quảng cáo;Thuyết phục;Nghề nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ
Abstract: Harold Burson, người được PRWeek mô tả là “nhân vật nhiều ảnh hưởng nhất của ngành PR trong thế kỷ 20”, có lẽ là cái tên nổi bật nhất trong ngành này hiện nay. Nhà sáng lập của Burson-Marsteller khổng lồ đã có một sự nghiệp 70 năm lừng lẫy, xây dựng một tập đoàn toàn cầu từ một công ty tư vấn chỉ có một người. Trong cuốn hồi ký hấp dẫn và giàu thông tin này, với các ví dụ về chuyện nghề lẫn chuyện cá nhân, Burson cho độc giả thấy những gì thực sự là PR - các thách thức, phương pháp luận, cũng như tác động của nó. Chính các giai thoại về khó khăn trong nghề PR là những minh họa cho các nguyên lý đã được thời gian thử thách của Burson về thế nào là quản lý khủng hoảng và PR siêu đẳng. Ông đã đan dệt những khoảnh khắc biểu tượng của lịch sử ngành PR vào câu chuyện của mình, khiến nó trở thành một cẩm nang lý thú và vô giá cho những ai muốn trở thành chuyên nghiệp trong bất kỳ ngành nào. Cuốn hồi ký trải nhiều phương diện của Harold Burson là một chỉ dẫn thấu đáo về những về những việc “bếp núc” của thế giới PR và những bài học sâu sắc rút ra từ đó: Biết rõ mục tiêu của mình; Trau dồi các kỹ năng phù hợp; Xây dựng một mạng lưới; Dám mạo hiểm tính toán; Thích ứng với mọi hoàn cảnh thay đổi không ngừng; Phân bổ các nguồn lực; Mở rộng tầm với; Triển khai các chiến lược PR khắp toàn cầu.
Description: 378tr. ; 23cm.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8611
Appears in Collections:Quan hệ công chúng và quảng cáo chuyên nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23. nghe thuyet phuc.pdf10.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.