DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Giáo trình >

Kiến thức đại cương : [67]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Giáo trình tham vấn tâm lí
     Trần, Thị Minh Đức (H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 450tr, 2014)

 DSpace Giáo trình tham vấn
     Bùi, Thị Xuân Mai (H.: Lao động xã hội, 267 tr, 2014)

 DSpace Giáo trình tin học đại cương
     PGS.TS. Hàn Viết Thuận (Đại học Kinh tế quốc dân, 407tr., 2007)

 DSpace Giáo trình tâm lý học lãnh đạo, quản lý
     PGS, TS. Trần Ngọc Khuê (Chính trị Hành chính, 214tr., 2013)

 DSpace Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán
     Nguyễn, Văn Cao (H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 997 tr, 2012)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com