Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8572
Title: Những khía cạnh tâm lý của quảng cáo thương mại
Authors: Nguyễn, Hữu Thụ
Keywords: Quảng cáo;Thương mại;Tâm lí
Issue Date: 2015
Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Quảng cáo thương mại không chỉ là cầu nối giữa các doanh nghiệp với người tiêu dùng và giữa các doanh nghiệp với nhau trong hoạt động sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm, mà còn đồng thời là công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp tạo dựng thương hiệu mạnh trên thị trường để có lợi nhuận cao nhất. Có hai khía cạnh gắn với thương hiệu: tâm lý và trải nghiệm. Trải nghiệm về một thương hiệu là tổng hợp tất cả những gì người tiêu dùng cảm nhận được khi tiếp xúc với sản phẩm mang thương hiệu đó. Khía cạnh tâm lý, hoặc hình ảnh của một thương hiệu, là một kiến tạo biểu tượng được tạo ra trong tâm trí người tiêu dùng và gợi lên tất cả những thông tin và trông đợi gắn với sản phẩm hoặc dịch vụ có thương hiệu đó. Cuốn sách Những khía cạnh tâm lý của quảng cáo thương mại của Nguyễn Hữu Thụ cung cấp cho độc giả các tri thức, quy luật cơ bản, cốt lõi nhất của tâm lý con người, cơ chế vận hành các hiện tượng tâm lý trong hoạt động quản cáo thương mại, các hình thức và hướng nghiên cứu quảng cáo thương mại phổ biến hiện nay. Nội dung cuốn sách gồm sáu chương: Chương 1: Những vấn đề chung của quảng cáo thương mại Chương 2: Hoạt động quảng cáo thương mại Chương 3: Mô hình tâm lý của hoạt động quảng cáo thương mại Chương 4: Hoạt động quảng cáo thương mại bằng lời Chương 5: Quảng cáo thương mại bằng các phương tiện trực quan Chương 6: Một số yếu tố tâm lý của quảng cáo thương mại ảnh hưởng tới hành vi mua hàng.
Description: 263tr. ; 21cm
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8572
Appears in Collections:Quan hệ công chúng và quảng cáo chuyên nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10. Nhung khia canh tam ly cua quang cao.pdf6.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.