Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8564
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Văn Nghĩa-
dc.contributor.authorBùi, Thị Thanh Trà-
dc.date.accessioned2021-08-25T02:11:15Z-
dc.date.available2021-08-25T02:11:15Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8564-
dc.description98tr.vi
dc.description.abstractLuận văn phác họa tình hình và bước đầu đánh giá về công tác quản lý thông tin đối ngoại, nêu bật vai trò của báo chí tại tỉnh Phú Thọ trong các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Từ đó tiến hành khảo sát thực trạng tại Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ và Báo Phú Thọ điện tử, đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý thông tin đối ngoại từ thực tiễn của báo chí tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectQuản lívi
dc.subjectThông tin đối ngoạivi
dc.subjectBáo chívi
dc.subjectPhú Thọvi
dc.titleQuản lý thông tin đối ngoại trên báo chí Phú Thọvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Thi Thanh Tra.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.