Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8562
Title: Quản lý thông điệp ngoại giao kinh tế trên báo mạng điện tử phiên bản tiếng Anh (Khảo sát baoquocte.vn, vietnamnews.vn, năm 2019)
Authors: Vũ, Trọng Sơn
Advisor: Phạm, Minh Sơn
Keywords: Quản lí;Thông điệp;Ngoại giao kinh tế;Báo mạng điện tử;Phiên bản tiếng Anh
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý thông điệp ngoại giao kinh tế trên báo mạng điện tử, khảo sát thực trạng quản lý thông điệp ngoại giao kinh tế trên báo mạng điện tử Thế giới & Việt Nam, Việt Nam News hiện nay, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý thông điệp ngoại giao kinh tế trên báo mạng điện tử phiên bản tiếng Anh trong thời gian tới.
Description: 128tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8562
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Trong Son.pdf1.76 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.